Entertainment law

Entertainment law attorneys in California help those in the entertainment industry (artists, producers, directors, and others) confront and surmount the legal challenges that threaten to derail their careers or that endanger their sources of income. An entertainment lawyer must be flexible and have a...

Read More

Rodzaje wiz w Polsce

Jeżeli pobyt w Polsce nie przekracza 90 dni, obywatel państwa trzeciego musi wystąpić o jedną z kilku wiz, aby jego wizyta była legalna. Zgodnie z polskim ustawodawstwem dotyczącym polityki imigracyjnej istnieje kilka różnych rodzajów wiz, które należy uzyskać w zależności od sytuacji i okoliczności:...

Read More

WYMIANA KARTY POBYTU

W następujących przypadkach karta pobytu powinna zostać wymieniona: 1- w przypadku uszkodzenia karty pobytu 2 – zmiany danych zawartych w poprzedniej karcie pobytu. 3- wizerunek twarzy posiadacza karty pobytu uległ zmianie w porównaniu z wizerunkiem twarzy umieszczonym na karcie. Jeżeli nowy wizerunek będzie utrudniał...

Read More

Zarejestruj firmę za granicą

W Totu Legal pomagamy przedsiębiorcom poznać rynek zagraniczny, który wkrótce rozpoczną i rozpoznać potencjalnych klientów na ich towary lub usługi. Badamy również, czy rynek w danej dziedzinie jest zgodny z rynkiem krajowym. Ważne jest, aby zapewnić, że przedsiębiorstwa mają wystarczające zasoby i personel zarówno...

Read More

Zgłoś swój utracony dochód z powodu Coronavirusa

CZY MIESZKASZ NA TERYTORIUM POLSKI I MASZ PRAWO DO CZASOWEGO LUB STAŁEGO POBYTU NA TERYTORIUM POLSKI ORAZ WYKONYWANIA PRACY NA PODSTAWIE UMOWY? Może Ci przysługiwać zasiłek parkingowy na rekompensatę dochodu w wysokości 2080 PLN. Kto może się ubiegać? Osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowa...

Read More

WYMIANA KARTY POBYTU

Kiedy należy wymienić kartę pobytu? W następujących przypadkach należy zastąpić kartę pobytu: 1- Jeżeli dokument pobytowy jest uszkodzony 2 – zmiana danych zawartych w poprzedniej karcie pobytu. 3 – zmiana wizerunku posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego na karcie. Jeżeli nowe...

Read More

PRZEPISY DOTYCZĄCE POBYTU W RUCHU BEZWIZOWYM

Całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich strefy Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyd 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Państwa strefy Schengen obejmują: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa,...

Read More

Rozwód w Polsce

Małżeństwa międzykulturowe pomiędzy cudzoziemcami a Polakami są w Polsce coraz bardziej powszechne. Jednak nie wszystkie małżeństwa będą funkcjonować tak, jak tego chcesz, a kiedy stanie się to nieuniknione, ważne jest, aby poznać swoje prawa w tym czasie. Najlepiej skonsultować się z prawnikiem, nasza kancelaria...

Read More

Asylum in usa

People come to the United States to seek protection—whether from religious persecution or racial matters. Persecution, which can be life threatening in some countries, can also cause long-term physical and mental harm to these individuals. In the U.S, immigration laws are unclear as to...

Read More

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

I- Zarejestruj swoją firmę Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na samozatrudnienie, czy też wolisz tworzyć inne podmioty gospodarcze, gdy chcesz wybrać jeden z wielu dostępnych w Polsce biznesów, pierwszy krok jest zawsze taki sam- wejdź na www.firma.Gov.pl w swojej przeglądarce internetowej. Następnie zaczyna...

Read More