Rodzaje wiz w Polsce

Jeżeli pobyt w Polsce nie przekracza 90 dni, obywatel państwa trzeciego musi wystąpić o jedną z kilku wiz, aby jego wizyta była legalna. Zgodnie z polskim ustawodawstwem dotyczącym polityki imigracyjnej istnieje kilka różnych rodzajów wiz, które należy uzyskać w zależności od sytuacji i okoliczności:...

Read More

WYMIANA KARTY POBYTU

W następujących przypadkach karta pobytu powinna zostać wymieniona: 1- w przypadku uszkodzenia karty pobytu 2 – zmiany danych zawartych w poprzedniej karcie pobytu. 3- wizerunek twarzy posiadacza karty pobytu uległ zmianie w porównaniu z wizerunkiem twarzy umieszczonym na karcie. Jeżeli nowy wizerunek będzie utrudniał...

Read More

Zarejestruj firmę za granicą

W Totu Legal pomagamy przedsiębiorcom poznać rynek zagraniczny, który wkrótce rozpoczną i rozpoznać potencjalnych klientów na ich towary lub usługi. Badamy również, czy rynek w danej dziedzinie jest zgodny z rynkiem krajowym. Ważne jest, aby zapewnić, że przedsiębiorstwa mają wystarczające zasoby i personel zarówno...

Read More

Zgłoś swój utracony dochód z powodu Coronavirusa

CZY MIESZKASZ NA TERYTORIUM POLSKI I MASZ PRAWO DO CZASOWEGO LUB STAŁEGO POBYTU NA TERYTORIUM POLSKI ORAZ WYKONYWANIA PRACY NA PODSTAWIE UMOWY? Może Ci przysługiwać zasiłek parkingowy na rekompensatę dochodu w wysokości 2080 PLN. Kto może się ubiegać? Osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowa...

Read More

WYMIANA KARTY POBYTU

Kiedy należy wymienić kartę pobytu? W następujących przypadkach należy zastąpić kartę pobytu: 1- Jeżeli dokument pobytowy jest uszkodzony 2 – zmiana danych zawartych w poprzedniej karcie pobytu. 3 – zmiana wizerunku posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego na karcie. Jeżeli nowe...

Read More

PRZEPISY DOTYCZĄCE POBYTU W RUCHU BEZWIZOWYM

Całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich strefy Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyd 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Państwa strefy Schengen obejmują: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa,...

Read More

Rozwód w Polsce

Małżeństwa międzykulturowe pomiędzy cudzoziemcami a Polakami są w Polsce coraz bardziej powszechne. Jednak nie wszystkie małżeństwa będą funkcjonować tak, jak tego chcesz, a kiedy stanie się to nieuniknione, ważne jest, aby poznać swoje prawa w tym czasie. Najlepiej skonsultować się z prawnikiem, nasza kancelaria...

Read More

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

I- Zarejestruj swoją firmę Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na samozatrudnienie, czy też wolisz tworzyć inne podmioty gospodarcze, gdy chcesz wybrać jeden z wielu dostępnych w Polsce biznesów, pierwszy krok jest zawsze taki sam- wejdź na www.firma.Gov.pl w swojej przeglądarce internetowej. Następnie zaczyna...

Read More

Karta pobytu czasowego dla osoby pozostającej na utrzymaniu

Członkowie rodziny cudzoziemca, którzy są już w Polsce lub zamierzają tu przyjechać. Małżonek lub małoletnie dziecko cudzoziemca Małżonek, małoletnie dziecko cudzoziemca lub jego małżonek może uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, jeżeli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z poniższych tytułów pobytowych: –...

Read More

OBYWATELSTWO POLSKIE

Chcesz otrzymać polskie obywatelstwo? Straciłeś polskie obywatelstwo i chcesz je odzyskać? Czy potrzebujesz oficjalnego potwierdzenia, że posiadasz polskie obywatelstwo? Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Zwróć się do Prezydenta z wnioskiem o polskie obywatelstwo. Jak mogę załatwić sprawę? W urzędzie lub na poczcie. Kto może...

Read More