PROGRAM ZŁOTA WIZA

INWESTOWANIE W CELU UZYSKANIA REZYDENCJI W EUROPIE

 

W Europie istnieje kilka programów rezydencji przez inwestycję, które przyznają prawo pobytu, często poprzez inwestycje w nieruchomości, ale bez wymogu zamieszkania. Programy te są szczególnie popularne wśród inwestorów, którzy nie chcą emigrować i przenosić swojej rodziny, ale wymagają elastyczności, gdyby kiedykolwiek zaistniała taka potrzeba. Często towarzyszy im swoboda podróżowania po strefie Schengen UE. Ostatecznie, jeśli inwestor i jego rodzina zdecydują się na pobyt stały, można ubiegać się o obywatelstwo kraju.

Portugalski program Złotej Wizy okazał się najbardziej popularnym programem w Europie, który przyciąga inwestorów swoją elastycznością i korzyściami. Uruchomiony w 2012 roku program wizowy dla inwestorów jest aktywnie promowany na arenie międzynarodowej przez rząd portugalski. Inwestycja w wysokości €500,000 (lub €350,000 w opcji ulgowej) w nieruchomości w Portugalii pozwoli na uzyskanie pozwolenia na pobyt dla rodziny wraz z dziećmi na utrzymaniu. Złota wiza może być odnawiana co dwa lata pod warunkiem, że wnioskodawca spędza dwa tygodnie w kraju co dwa lata.

Adwokaci z Totu Legal współpracują z kancelariami prawnymi w całej Europie i pomagają klientom w uzyskaniu pozwolenia na pobyt poprzez inwestycje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Golden Visa Program, skontaktuj się z naszym biurem pod numerem 501-305-983.